Ontruimingsoefeningen

Waarom een ontruimingsoefening? Conform de Arbo-wet bent u als werkgever verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers. In geval van een calamiteit is het belangrijk dat alle aanwezigen het gebouw op een veilige manier kunnen verlaten.

*Het regelmatig oefenen van een rampenplan is noodzakelijk om de papierenplannen in de praktijk te beoordelen én medewerkers vertrouwd te maken met wat zij wel én niet moeten doen als een calamiteit is uitgebroken. Een goede voorbereiding is in geval van nood veel meer dan het halve werk.
*Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een ontruimingsoefening is onder te verdelen in diverse fases:

  • Fase 1: Table-top oefening, papieren ontruimingsoefening

  • Fase 2: Aangekondigde ontruimingsoefening incl. 1 acteur

  • Fase 3: Onaangekondigde ontruimingsoefening incl. 1 acteur

  • Fase 4: Onaangekondigde complexe ontruimingsoefening

De ontruimingsoefeningen zijn inclusief:

  • Een draaiboek

  • Een waarnemer

  • Evaluatieverslag

  • De benodigde administratie naar de professionele hulpdiensten